Proceskonsulent Michael Marcher

"Hvad skal der til for at bryde vores rammer?"
Trivsel og konflikthåndtering

God trivsel på arbejdspladsen er afgørende for, at jeres opgaver bliver løst effektivt, fleksibelt og med høj kvalitet.

Læs mere
"Out of the box"
Kurser og træning

Få virksom træning i mundtlig kommunikation, så du/I tilegner jer nye redskaber, der direkte kan bruges overfor kolleger og kunder/borgere.

Læs mere
”Der må da være noget mere”
Leder-coaching

Coaching kvalificerer dine mål, valg og handlinger i forhold til dilemmaer og andre udfordringer i dit ledelsesarbejde.

Læs mere