Mundtlig kommunikation

Kursus og træning i mundtlig kommunikation kan for eksempel dreje sig om temaer som:

 • Kundeservice.
 • Den vanskelige samtale.
 • Den anerkendende dialog.
 • Konflikthåndtering.
 • Kollegial feedback.
 • Præsentationsteknik

Uanset temaet vil det altid være nemmere at tale teoretisk om, hvordan kommunikationen realiseres, fremfor at gøre det – og netop derfor opfordrer jeg altid til, at vi integrerer praktisk træning, som en central del af læringsprocessen!

Samtalen som et professionelt værktøj

En samtale med et andet menneske er på den ene side noget vældig enkelt - vi gør mange gange dagligt - og på den anden side er det en meget kompleks interaktions-proces, som kræver en hel del forskellige kompetencer, hvis man vil bruge samtalen som et professionelt værktøj.

Som optakt til kommunikationstræning gennemgår jeg en teoretisk forståelse af de kræfter, der påvirker en samtale, og bagefter træner vi i praksis de redskaber, der understøtter den gode samtale i relation til netop dit/jeres tema.

Praksis-delen foregår typisk gennem rollespil, hvor du/I spiller jer selv, og jeg spiller den anden part i samtalen.

Dette trænings-setup har jeg arbejdet med siden 1998, og derfor bliver rollespillet som regel meget autentisk, hvilket giver dig/jer mulighed for at træne præcis de færdigheder, du/I direkte kan overføre til dit daglige arbejde.

Præsentationsteknik

Når man vil arbejde med de værktøjer, der gør, at man både kan udvikle og afvikle et levende fagligt oplæg, så skal man stille sig selv følgende spørgsmål:

 • Hvordan laver jeg et fængende anslag? 
 • Hvad skal der til, for at jeg er grundig forberedt?
 • Hvordan skaber jeg fortløbende kontakt til mine tilhørere? 
 • Hvad er mine intentioner med det, jeg siger og gør?
 • Hvordan kan mit kropssprog levendegøre min formidling?
 • Hvordan kan min stemme levendegøre min formidling?
 • Hvordan håndterer jeg min nervøsitet?

Når du i praksis behersker disse værktøjer, vil du helt tydeligt få styrket din gennemslagskraft og din troværdighed i forbindelse med faglige oplæg.  

Videosupervision

Hvis du er interesseret i at dykke endnu dybere ned i detaljerne ved din kommunikation, så optager vi rollespillet eller din faglige præsentation på video.

Det giver både dig og mig som underviser en unik mulighed for bagefter at se på kommunikationen ’udefra’ og dermed reflektere over både de handlinger, som fungerer rigtig godt, og de handlinger, der er dine udviklingspunkter.

"Parat"