Kræver dine lederudfordringer coaching?

Lederens dagligdag er fyldt med mange forskellige typer udfordringer. Det kan for eksempel handle om en afgørende strategisk beslutning, en svær faglig opgave, noget administrativt bøvl eller en medarbejders manglende trivsel.

Uanset udfordringens karakter, så skal lederen forholde sig, og det kan indimellem være uoverskueligt. Derfor kan coaching være et konstruktivt supplement til lederens egen erfaring og typiske handlemønstre.

Ledercoaching

Coaching er en hjælp til at finde sine egne svar på, hvad man vil, og processen giver lejlighed til systematisk at:

  • Indkredse målet og se nærmere på – hvad er egentlig gevinsten for mig, hvis jeg når målet?
  • Kortlægge den aktuelle virkelighed. Blandt andet undersøger vi de forhindringer, der er på vej mod målet. Både de forhindringer, der handler om dig (for eksempel bestemte vaner og tankemåder), og de forhindringer, der kommer fra omgivelserne (for eksempel en bestemt adfærd og holdning fra medarbejdernes side).
  • Opstille og reflektere over handlemuligheder. Det kan for eksempel dreje sig om at opdage eller genopdage uudnyttede ressourcer, eller bevidst bryde nogle uhensigtsmæssige handlemønstre. Og hvad er de sandsynlige konsekvenser, hvis jeg følger mulighed B i stedet for mulighed A?
  • Træffe nogle kvalificerede valg og lave en handleplan.

Coaching i Odense eller Vester Skerninge

Coaching kan foregå i Odense eller Vester Skerninge, og begge steder arbejder jeg i lyse og inspirerende lokaler. Hvis du helst vil mødes på din egen virksomhed, så kan vi naturligvis også det.

”Mønstre, der løsner sig”