Trivsel på arbejdspladsen

Trivslen på en arbejdsplads bliver især påvirket af graden af samarbejde, tillid og retfærdighed, der under eet kaldes ’Virksomhedens sociale kapital’. 

Og vi ved alle, at den enkelte medarbejder og leder har brug for trives, hvis vedkommende skal kunne fokusere ordentlig på opgaveløsningen og indgå konstruktivt i forandringsprocesser.

Facilitering af temadage

Jeg tilbyder - i samarbejde med jer - at designe og afvikle kortere eller længere forløb, der realiserer de udviklingsønsker I har med hensyn til:

  • Psykisk arbejdsmiljø
  • Tværfagligt samarbejde
  • Kommunikation med borgeren/kunden
  • Teamsamarbejde
  • Feedbackkultur

Metodemæssigt skræddersyer jeg en proces, der passer til netop jeres virksomhed, og jeg byder ind med en bred vifte af traditionelle og utraditionelle konsulent-værktøjer.

Konflikthåndtering

Desuden tilbyder jeg også forløb, der tager hånd om aktuelle konflikter.

Det kan for eksempel dreje sig om, at den konstruktive daglige samtale er blevet erstattet af tavshed, spydigheder eller snakken i krogene, og at I internt ikke selv kan 'rette skuden op'.

I disse situationer hjælper jeg med, at uenighederne og de dårlige oplevelser kommer frem i lyset på en saglig og anerkendende måde, og jeg guider jer til at finde nye veje, så de gode dialoger og de tillidsfulde relationer kan genetableres.  

"De nye fodspor"


Dette billede og 6 andre på hjemmesiden er malet af Karsten Auerbach.


www.auerbach-art.dk